+386 (0)5 30 70 100       info@hisoftplus.si
Oddaljena pomoč      Kontakt       Povpraševanje       Moj Hisoft            

Po novem letu bo za vse zaposlene obvezen prispevek za zdravstvo v višini 35 EUR...V letu 2025 se po navedbah gospodarske zbornice obeta uvedba e-računov za vse gospodarstvo. Evropska unija namreč zahteva uporabo e-računov v gospodarstvu z letom 2028.

Programska oprema za VINSKO KLET

Program za vodenje vinske kleti. Vodenje zaloge odprtega vina po sortah in posodah in letnikih, zaloge po serijah polnitve in sortah, sporočanje prodaje na carino.

Program za vinsko klet omogoča:

  • Popolnoma prilagojen potrebam vodenja vinske kleti.
  • Samodejno odpiranje šifer za vsako sorto in letnik, za odprto vino.
  • Samodejno odpiranje šifer za vsako sorto in letnik in serijo, za stekleničeno vino.
  • Pregled ODPRTEGA vina po SORTAH.
  • Pregled ODPRTEGA vina po POSODAH.
  • Pregled STEKLENIČENEGA vina po sortah.
  • Pregled STEKLENIČENEGA vina po serijah.
  • Pregled prodaje vina za javljanje na CARINO.
  • Enak program za delo preko spleta.

Pogosta vprašanja:

Prejem odprtega vina (trgatev):

Kako se lotim dela v programu za VINSKO KLET?

Šifrant trenutne zaloge in zalogo vam vnesemo mi. Tako da lahko kar začnete z delom.

Kaj pa ko pride nova trgatev, kako je z odpiranjem šifer?

Za vsako novo trgatev vam program pomaga odpreti novo šifro vina, vi spremenite samo letnik.

Kaj pa cena artikla, davčna stopnja, kje to določim?

Davčna stopnja je vpisana pri šifri enkrat za vselej. Pri vpisovanuju zaloge artikla (steklenice) določite prodajno ceno. Poudaril bi, da lahko za posameznega kupca določite dogovorjeno ceno.

Poslovanje s podjetji:

Imam nekaj računov za podjetja, ki plačajo z virmanom?

To ni problem, izdate mu negotovinski račun. Lahko pošljete tudi predračun po e-pošti direktno iz programa.
Lahko tudi izdajate dobavnice in za določeno obdobje izberete dobavnice na negotovinski račun.

Ali lahko vidim račun, preden ga izpišem?

Vsak izpis preden gre na papir, se prikaže na ekranu, v enaki obliki kot bo potem natisnjen na papirju. Tako, da preprečimo nepotrebno tiskanje.

Če podjetja ne poznam zahtevam plačilo! Kaj pa tedaj?

Če vam plača na blagajni, ga samo popišete pri izdaji blagajniškega računa. Program vam samodejno izpiše blagajniški račun z vsemi elementi za poslovanje med podjetji.

Pregledi, zaloga odprto vino, zaloga steklenic:

Kako sledim dogajanju v vinski kleti?

Pregledi so posbej prirejeni za preglednost vpogleda v vodenje vinske kleti.

Kaj pa grafična analiza poslovanja?

Vsak pregled je možno prenesti v EXCEL ter ga tam poljubno grafično obdelati. Program ima na voljo tudi kar nekaj grafičnih prikazov glede prodaje v tekočem letu in pa primerjavo med leti. Vsak grafični prikaz iz program lahko prenesemo v Word ali Excel dokument.

Kaj pa vnašanje podatkov od doma, saj veste zaradi prostora?

Za delo preko spleta uporabljate enak program, kot če bi bili v vinski kleti.

Zakonodaja:

Programska oprema vsebuje Davčno blagajno veljavno z 02.01.2016.

Galerija slik:

Pregledi narejeni posebej za vinsko klet.

Naslovi slik so navodilo

01_Vinska_klet_ODPRTO_po_sortah.jpg 02_Vinska_klet_ODPRTO_po_posodah.jpg 03_Vinska_klet_STEKLENICENO_po_sortah.jpg 04_Vinska_klet_STEKLENICENO_po_serijah.jpg

Mnenja naših strank

Zadnje e-novice

Nove dnevnice za 2023 za Slovenijo

S 1. januarjem se povišajo neobdavčeni zneski dnevnic za Slovenijo po davčni uredbi.

Če ste zavezani kolektivnim pogodbam se morate posebej pozanimati, če se je za vas kaj spremenilo.

Nove vrednosti vpišete v programu POTNI NALOGI pod Vzdrževanje – Globalne nastavitve.

Polna dnevnica: 27,81 EUR

Polovična dnevnica: 13,88 EUR

Četrtinska dnevnica: 9.69 EUR

Če vnašate potne stroške še za leto 2022, potem to naredite šele potem, ko ste obračunali vse naloge za leto 2022 !

 

Višji znesek za prehrano na delu

V Uradnem listu RS, št. 113/2022 so bile objavljene spremembe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Od vključno 1. septembra 2022 dalje bo najvišji neobdavčeni znesek za prehrano 7,96 EUR (prej 6,12 EUR). Za delojemalce, ki so prisotni deset ali več ur, pa se za ta dan znesek povračila stroškov za prehrano lahko neobdavčeno poveča za največ 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro (prej 0,76 EUR).

Višje kilometrine in prevoz na delo s 1.7.2022

VIŠJI NEOBDAVČEN ZNESEK ZA PREVOZ NA DELO IN Z DELA TER PREVOZA NA SLUŽBENIH POTOVANJIH

S spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja bodo s 1. julijem 2022 začeli veljati višji neobdavčeni zneski za prevoz na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih (Uradni list 87/2022, z dne 24. 6. 2022).

Po novem bo tako najvišji znesek prevoza na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, povišal iz sedanjih 0,18 EUR na 0,21 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu.

Dodatno pa se bo povišal tudi strošek prevoza na službenih potovanjih, če delavec uporablja lastno prevozno sredstvo, in sicer iz sedanjih 0,37 EUR na 0,43 EUR za vsak polni kilometer.

Novi, višji neobdavčeni zneski prevoza na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih se začnejo uporabljati za prevoz od vključno 1. julija 2022 dalje.

Pri tem pa poudarjamo, da se spreminja davčni vidik povračila stroškov prevoza, ne pa tudi delovnopravni vidik, zaradi česar ni nujno, da bo sprememba zadevala vse delodajalce oziroma delavce. Potrebno je pogledati še spremembe pri kolektivnih pogodbah, kjer te nadomeščajo davčno uredbo.

 

V programu POTNI NALOGI si novo kilometrino vpišite pod: Šifranti – Kilometrine

Odbitek DDV po datumu opravljene storitve/datumu dobave

Z 20.januarjem 2022 dalje se lahko vstopni DDV odbija že v obdobju opravljene storitve oz. dobave blaga.

(popravek ZDDV-1M, 19.člen, popravljen je 6.odstavek 67.člena ZDDV)

Primer: 5.maja dobimo prejeti račun za opravljeno storitev, ki je bila opravljena 30.4. (DOS/DOB), po starem smo si DDV odbijali v 5.mesecu, po novem pa lahko že v 4.

Kaj prinaša ta novost glede knjiženja?

Če ste vhodni DDV za te primere knjižili na prehodne konte, to sedaj ni več potrebno, ker se obdobje odbitka ujema z obdobjem DOS/DOB.

Kontokartica za odbitni DDV se po novem ujema z davčno knjigo, če gledamo po mesecih.

Prodaja na daljavo - spremembe 1.7.2021

S 1. julijem 2021 se spreminja način izdaje računov za končne potrošnike v državah evropske unije. Če podjetje preseže letni prag 10.000 EUR t.im. prodaje na daljavo, je potrebno po novem registrirati za VEM-OSS sistem. DDV se potem obračunava po stopnjah veljavnih v posameznih državah članicah. DDV po posameznih državah se odda in plača po novih obrazcih VEM-OSS preko edavkov.

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/e_trgovanje/

https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12047/Posebne_ureditve_VEM_OSS_-_neunijska_unijska_in_uvozna_ureditev

https://www.youtube.com/watch?v=Ud3om4iCLwo

 

Iskalnik