+386 (0)5 30 70 100       info@hisoftplus.si
Oddaljena pomoč      Kontakt       Povpraševanje       Moj Hisoft            

Po novem letu bo za vse zaposlene obvezen prispevek za zdravstvo v višini 35 EUR...V letu 2025 se po navedbah gospodarske zbornice obeta uvedba e-računov za vse gospodarstvo. Evropska unija namreč zahteva uporabo e-računov v gospodarstvu z letom 2028.

Program za trgovino - VELEPRODAJA

Fakture, dobavnice, ponudbe, predračuni, avtomatski računi iz dobavnic, sarža, intrastat, naročila kupcev, naročila dobaviteljem, FIFO sistem, CRM, opcija OBLIKOVNO ZAHTEVNI dokumenti.

Program za veleprodajo omogoča:

 • Vnos prejetih računov (porazdelitev stroškov), vnos kalkulacije prodajne cene pri prevzemu blaga.
 • Uporabo cenikov po kupcih, popustov po skupinah za stranke, ...
 • Vnos ponudb, predračunov, dobavnic, negotovinskih računov.
 • Samodejno vnašanje kupcev iz baze Ajpes.
 • Masovna izdelava računov iz dobavnic, skupno tiskanje računov.
 • Izpis trgovske knjige TDE.
 • Izdelava avansnih računov in finančnih dobropisov.
 • Izdelavo prenosnic med skladišči.
 • Možnost uporabe modula za avto servise, vodenje zgodovine vozil.
 • Izdelava delovnih nalogov.
 • Vodenje naročil kupca (vodenje rezerviranih količin, zapiranje naročil z dobavnicami ali računi).
 • Vodenje naročil dobaviteljev (vodenje naročenih količin, zapiranje naročila z prejemom blaga).
 • Generiranje naročil dobavitelju na osnovi prodaje, minimalnih zalog.
 • Uporabo modula za vodnje projektov.
 • Izdelavo inventure in knjiženje inventurnih razlik.
 • Analize prodaje po strankah, artiklih, skupinah artiklov, grafih, ... ki jih lahko enostavo izvozimo v Word ali Excel.
 • Analize nabave.
 • Vrednotenje zaloge po različnih cenah (FIFO, zadnja nabavna cena, ...).
 • Skupni šifranti strank s knjigovodstvom.
 • Skupni šifrant strank ali šifranti blaga za dislocirane prodajne enote, možna uporaba skupnega prodajnega cenika po dislociranih prodajnih enotah.
 • E-poslovanje elektronska izmenjava dokumentov v E-slogu (xml standard, ki ga je določila gospodarska zbornica Slovanije).
 • Pošiljanje vseh dokumentov ali pregledov po elektronski pošti v PDF formatu.
 • Izvoz vseh dokumentov, pregledov v Word, Excel, HTML ali PDF format.
 • Možnost izpisa dokumentov (računov, predračunov) v tujih jezikih.
 • Priprava poročila za poročanje za intrastat (priprava datotek za uvoz na spletno stran (instat62-si) ali pošiljanje preko ZZI-ja, možnost tiskanja obrazcev, prejema in odpreme na papir).
 • CRM modul vam omogoča vse na enem mestu. Spremljanje strank in gradnjo ter vzdrževanje poslovnih odnosov.

Pogosta vprašanja o programu za trgovino - veleprodajo:

Prejem blaga:

Kako se lotim dela v programu za veleprodajo?

Najprej naredite prevzemni list. Vedno ko potrebuje novo šifro za stranko ali artikel ali kaj drugega imate na voljo tipko F4 ali pa z miško kliknete na gumb zraven polja in odpre se vam formular, kjer popišete željeno zadevo.

Kaj pa cena artikla, davčna stopnja, kje to določim?

Davčno skupino določite pri vpisovanju artikla v šifrant, enkrat za vselej. Pri vpisovanuju artikla na prejem oblikujete strukturo cene od nabavne do splošne veleprodajne cene. Splošni prodajni cenik lahko ažuriramo s kalkulacijo prodajne cene na prejemu ali v postopku ažuriranja cenikov.

Kako pa rabatni ali cenovni sistem po kupcih?

Za določenega kupca lahko vnašamo dogovorjene cene v poseben cenik. Rabate določimo na stranko, po skupinah artiklov ali na posamezen artikel ali na skupino kupcev.

Ali lahko kreiram prejem z uvozom iz XML datoteke?

Možno je na osnovi vnaprejšnjega dogovora o strukturi podatkov.

Kaj pa etikete s črtno kodo?

Pri vsakem prejemu lahko uredimo tiskanje etiket s črtno kodo na A4 polo z etiketami ali na neskončni trak z etiketami.

Ali lahko vidim prevzemni list preden ga izpišem?

Vsak izpis se pokaže na ekranu, preden gre v tiskanje, v enaki obliki kot bo potem na papirju. Tako, da preprečimo nepotrebno tiskanje.

Prodaja blaga:

Delo s predračuni?

Že pri samem predračunu lahko določimo komercialista, potnika in kontaktno osebo kupca. Če imamo cenik ali rabate po strankah nam program avtomatsko predlaga ustrezno ceno artikla ali pa rabat. Predračun nam lahko program pripravi kot priponko PDF za pošiljanje po e-pošti strankam.

Delo z dobavnicami?

Predračun lahko prenesemo na dobavnico ali pa dobavnico neposredno vnašamo. Dobavnice lahko ustvarimo iz odprtih naročil kupca.

Kaj pa naročila kupcev in naročila dobaviteljev?

Za naše zahtevnejše stranke ima program tudi ta modul, kjer je omogočeno spremljanje naročenega in odpremljenega blaga do kupca ter naročenega in dobavljenega blaga s strani dobaviteljev.

Samodejni računi?

Program ima samodejne račune, kar pomeni, da za določeno obdobje samodejno naredi račune po kupcih za vse njihove odprte dobavnice. V šifrantu strank lahko določimo ali ima stranka zbirni račun.

Kaj pa povezava z RIP sistemi večjih trgovskih mrež?

Povezava je možna brez težav.

Pregledi nabave in prodaje:

Kako sledim prodaji?

V programu imate več kot 500 različnih pregledov poslovanja. Pregledujete prodajo, nabavo, zalogo ter zbirate podatke za knjigovodstvo.

Kaj pa grafične analize podatkov?

Vsak pregled je možno prenesti v Excel ter ga poljubno grafično obdelati. Program ima na volju tudi kar nekaj grafičnih prikazov glede prodaje v tekočem letu in pa primerjavo med leti. Vsak grafični prikaz iz našega program lahko prenesemo v Word ali Excel dokument.

Če imamo več poslovalnic, kako je s centralizacijo podatkov?

Danes centralizacija ni problem, saj platforma SQL omogoča, da imamo vse podatke iz vseh poslovalnic na enem mestu, recimo na upravi. Poslovalnice so povezane preko spletnega naslova (IP). Ker je baza na enem strežniku, tudi ni problem ažurnost vpogleda v zaloge po vseh poslovalnicah ter skupna analiza prodaj po poslovalnicah.

ANDROID aplikacija za izdajanje in kontrolo blaga: Dobavnice, Prejemi, Inventura ...
(prenosni terminal s čitalcem črtne kode ali telefon, opcija brezžični tiskalnik sicer tiska preko mreže)

01_Android_Telefon.jpg 01_Android_Terminal.jpg 01_Možni_moduli.jpg 02_Dobavnica.jpg 03_Iskalnik_dokumentov.jpg 04_Hitri_parcialni_iskalnik_po_šifrantih.jpg 05_Vnos_inventure.jpg 06_Vnos_kontrole_prejemov.jpg

Galerija slik:

Naslovi slik so navodilo

00_program_za_trgovino_veleprodajni_racun.jpg 01_program_za_trgovino_prenos_artiklov_iz_prejema_na_dobavnico.jpg 03_Enostavno_povdarjanje_pomembnih_besed_1.jpg 04_program_za_trgovino_veliko_pogojev_omogoca_oblikovanje_pregleda_po_meri.jpg 05_Gibanje_Zalog.jpg 06_Nabavna_Po_Dobaviteljih.jpg 07_Prodaja_Po_Mescih.jpg 08_Enostavno_povdarjanje_pomembnih_besed_na_ekranu_2.jpg 09_Enostavno_povdarjanje_pomembnih_besed_na_ekranu_3.jpg

Mnenja naših strank

Zadnje e-novice

Nove dnevnice za 2023 za Slovenijo

S 1. januarjem se povišajo neobdavčeni zneski dnevnic za Slovenijo po davčni uredbi.

Če ste zavezani kolektivnim pogodbam se morate posebej pozanimati, če se je za vas kaj spremenilo.

Nove vrednosti vpišete v programu POTNI NALOGI pod Vzdrževanje – Globalne nastavitve.

Polna dnevnica: 27,81 EUR

Polovična dnevnica: 13,88 EUR

Četrtinska dnevnica: 9.69 EUR

Če vnašate potne stroške še za leto 2022, potem to naredite šele potem, ko ste obračunali vse naloge za leto 2022 !

 

Višji znesek za prehrano na delu

V Uradnem listu RS, št. 113/2022 so bile objavljene spremembe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Od vključno 1. septembra 2022 dalje bo najvišji neobdavčeni znesek za prehrano 7,96 EUR (prej 6,12 EUR). Za delojemalce, ki so prisotni deset ali več ur, pa se za ta dan znesek povračila stroškov za prehrano lahko neobdavčeno poveča za največ 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro (prej 0,76 EUR).

Višje kilometrine in prevoz na delo s 1.7.2022

VIŠJI NEOBDAVČEN ZNESEK ZA PREVOZ NA DELO IN Z DELA TER PREVOZA NA SLUŽBENIH POTOVANJIH

S spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja bodo s 1. julijem 2022 začeli veljati višji neobdavčeni zneski za prevoz na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih (Uradni list 87/2022, z dne 24. 6. 2022).

Po novem bo tako najvišji znesek prevoza na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, povišal iz sedanjih 0,18 EUR na 0,21 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu.

Dodatno pa se bo povišal tudi strošek prevoza na službenih potovanjih, če delavec uporablja lastno prevozno sredstvo, in sicer iz sedanjih 0,37 EUR na 0,43 EUR za vsak polni kilometer.

Novi, višji neobdavčeni zneski prevoza na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih se začnejo uporabljati za prevoz od vključno 1. julija 2022 dalje.

Pri tem pa poudarjamo, da se spreminja davčni vidik povračila stroškov prevoza, ne pa tudi delovnopravni vidik, zaradi česar ni nujno, da bo sprememba zadevala vse delodajalce oziroma delavce. Potrebno je pogledati še spremembe pri kolektivnih pogodbah, kjer te nadomeščajo davčno uredbo.

 

V programu POTNI NALOGI si novo kilometrino vpišite pod: Šifranti – Kilometrine

Odbitek DDV po datumu opravljene storitve/datumu dobave

Z 20.januarjem 2022 dalje se lahko vstopni DDV odbija že v obdobju opravljene storitve oz. dobave blaga.

(popravek ZDDV-1M, 19.člen, popravljen je 6.odstavek 67.člena ZDDV)

Primer: 5.maja dobimo prejeti račun za opravljeno storitev, ki je bila opravljena 30.4. (DOS/DOB), po starem smo si DDV odbijali v 5.mesecu, po novem pa lahko že v 4.

Kaj prinaša ta novost glede knjiženja?

Če ste vhodni DDV za te primere knjižili na prehodne konte, to sedaj ni več potrebno, ker se obdobje odbitka ujema z obdobjem DOS/DOB.

Kontokartica za odbitni DDV se po novem ujema z davčno knjigo, če gledamo po mesecih.

Prodaja na daljavo - spremembe 1.7.2021

S 1. julijem 2021 se spreminja način izdaje računov za končne potrošnike v državah evropske unije. Če podjetje preseže letni prag 10.000 EUR t.im. prodaje na daljavo, je potrebno po novem registrirati za VEM-OSS sistem. DDV se potem obračunava po stopnjah veljavnih v posameznih državah članicah. DDV po posameznih državah se odda in plača po novih obrazcih VEM-OSS preko edavkov.

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/e_trgovanje/

https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12047/Posebne_ureditve_VEM_OSS_-_neunijska_unijska_in_uvozna_ureditev

https://www.youtube.com/watch?v=Ud3om4iCLwo

 

Iskalnik