+386 (0)5 30 70 100       info@hisoftplus.si
Oddaljena pomoč      Kontakt       Povpraševanje       Moj Hisoft            

Po novem letu bo za vse zaposlene obvezen prispevek za zdravstvo v višini 35 EUR...V letu 2025 se po navedbah gospodarske zbornice obeta uvedba e-računov za vse gospodarstvo. Evropska unija namreč zahteva uporabo e-računov v gospodarstvu z letom 2028.

Program za DVOSTAVNO knjigovodstvo KNJ.NET

Postanite SODOBNO knjigovodstvo že danes: Ste računovodski servis?

 • Knjižite lahko kjerkoli. Program je vedno popolnoma enak.
 • Če ste servis, imajo lahko vaše stranke vpogled v svoje knjigovodstvo kadarkoli (preko aplikacije ali spleta).
 • Vse sodobne povezave: banka, e-Davki, Ajpes, Inetis, eIzvršbe... povezljive samo na klik.
 • Program spretno omogoča uporabo tipkovnice in miške, da ste enostavno najhitrejši.
 

ePoslovanje: VEČPLASTNO RAČUNOVODSTVO

Program omogoča izmenjavo dokumentov med stranko in računovodskim servisom. Stranka lahko sama vlaga skenirane ali pripravljene PDF dokumente, ki jih računovodski  servis takoj vidi v sistemu.

 

Kompatibilno z:                  

(možen je prenos izdanih računov in inkasa iz teh zunanjih programov in tudi raznih drugih)

Program za dvostavno knjigovodstvo omogoča:

 • Glavna knjiga po principu temeljnic.
 • Ločena DDV knjiga prejetih in izdanih računov z samodejnim knjiženjem v glavno knjigo.
 • Priložen osnovni kontni plan za d.o.o., s.p. ali kmetijo.
 • Izčrpen izpis kontokartic.
 • Kompleksen obračun DDV-ja, XML datoteka, avtomatska oddaja.
 • DDV tudi po plačani realizaciji.
 • Poročilo RP-O za izdane račune v EU, poročilo 76.člen,enostaven vnos popravkov(segment B).
 • Evidenca PR in IR po vzorcu revije IKS.
 • Hitra priprava plačilnih nalogov iz knjige prejetih računov (sepa xml).
 • Bilance (stanja, uspeha, za Ajpes, za FURS, lastne), grafi, ...
 • Skeniranje in pripenjanje prejetih in izdanih računov ter ostalih dokumentov.
 • Uvoz izdanih računov v davčno in glavno knjigo iz fakturiranja (Hisoft, Vasco,Opal,Datalab,...XML).
 • E-pobot XML datoteka za Ajpes, uvoz rezultatov preko XML datoteke.
 • E-izvršbe - XML datoteka za portal sodišča.NOVO!
 • Integrirani saldakonti v glavni knjigi.
 • Odprte postavke, opomini (tudi po e-mailu), izračun zamudnih obresti.
 • Uvoz izpiskov SEPA XML, Enostavno knjiženje izpiskov in zapiranje postavk.
 • Prehod v novo leto, izdelava otvoritvene temeljnice, zapiranje kontov.
 • Baza Microsoft SQL Server.
 • Možnost enostavnega oddaljenega dostopa.
 • Lasten oblak (pogoj je statičen IP naslov).

Kako prihranite čas z našim programom?

Omogočene so vam naslednje avtomatizacije:
 • Elektronski plačilni promet:  izdelava predpisane datoteke SEPA XML za prenos virmanov SLO in EU na banke.
 • Hitro knjiženje bančnih izpiskov preko SEPA XML.
 • Hitra priprava šifranta strank preko SEPA izpiskov in Ajpes brez ročnega tipkanja - knjiženje LAST MINUTE
 • Avtomatsko generiranje vknjižb v glavni knjigi in plačilnega naloga ob poknjižbi dokumenta v davčno knjigo PR.
 • Funkcija "SITO" pokaže kako posamezna vknjižba vpliva na obračun DDV-ja.
 • Avtomatsko prevrednotenje deviz.
 • Avtomatsko zapiranje saldakontov.
 • Kompenzacije.
 • Avtomatsko vnašanje tečajnih list z spleta.
 • Prenos prejetih/izdanih računov/inkasa iz Hisoft TDE, FA, TP, GP, VASCO XML, OPAL XML, ...
 • Prenos iz plač Hisoft/SAOP.
 • Hiter vpogled v glavno knjigo (drevesna struktura).
 • Enostavno popravljanje vknjižb oz. temeljnic
 • Če ste knjigovodski servis, lahko stranke preko spleta pregledujejo svoje saldakonte ali vlagajo dokumente.
 • Elektronska izmenjava prejetih računov z računovodskim servisom (KNJ NET*).
 • Vpogled v podatke na tablici, mobitelu preko spletne strani.

Dodatne funkcije:

 • VATR-APP (vračilo DDV v drugi članici EU).
 • Razni izpisi: dnevnik knjiženja, kompenzacije, pripomočni izpisi za SFR - obrazec, SKV/KRD - XML obrazec za BS, ...
 • Datoteke izdanih računov za BISNODE.
 • E-Izvršbe NOVO!
 • Knjiga danih in prejetih avansov.
 • Izvoz glavne in davčnih knjig v TXT datoteko za potrebe revizije.
 • Izvoz izpisov v PDF, Excel, Word ali e-pošto iz predogleda tiskanja.

Pogosta vprašanja:

Kako se lotim dela na vašem programu za dvostavno knjigovodstvo?

Program ima že pripravljen osnovni kontni načrt, tako, da ga ni potrebno ročno vnašati, lahko ga pa dopolnite v skladu z vašimi potrebami.

Kaj pa šifrant dobaviteljev in kupcev?

Šifrant kupcev in dobaviteljev dopolnjujete kar med knjiženjem v davčno oz. glavno knjigo. Lahko pa je tudi skupen z našim recimo trgovskim programom. Tako da se stranka vnese samo enkrat. Možen je tudi uvoz iz Ajpes-a, Inetis-a ali FURS-a. Če že imate nek šifrant v npr. Excelu, ga lahko brezplačno uvozimo.

Kako poknjižim prejeti račun?

Prejeti račun lahko skoraj istočasno poknjižite v davčno in v glavno knjigo, saj program iz vknjižbe v davčni knjigi samodejno generira ustrezne vknjižbe v glavni knjigi.

Kaj pa plačilni nalog za prejeti račun? Ali ga moram ročno pisat?

Program vam avtomatsko pripravi plačilni nalog iz knjige PR, le sklic morate vpisati. Kasneje iz seznama plačilnih nalogov prenašate po zapadlosti na ustrezne vaše banke preko SEPA XML datoteke.

Kaj pa knjiženje izdanega računa in inkasa?

Če je na drugi strani naš ali kompatibilen trgovski ali proizvodni ali gostinski program se to lahko knjiži avtomatsko, sicer je podobna logika kot pri knjiženju prejetega računa tj. hkrati v davčno in v glavno knjigo.

Kaj pa bančni izpiski?

Pri knjiženju bančnih izpiskov na temeljnico, nam program pomaga poiskati katere prejete in izdane račune zapiram po posameznih strankah. Priporočamo avtomatsko knjiženje izpiskov preko SEPA XML datoteke.

Kaj pa obračun DDV-ja (obrazec DDV-O)?

Program nam avtomatsko generira obrazec DDV-O tako za izpis na papir kot tudi XML datoteko za uvoz na e-davke, kjer praktično dokument samo potrdimo z oddajo vloge. Generira se tudi temeljnica za DDV.

Posebna funkcija "SITO" pokaže vpliv posamezne vknjižbe v davčni knjigi na obračun.

Kaj pa knjiženje plač?

Iz našega programa za obračun plač poteka knjiženje avtomatsko po nastavljenih kontih za plačo, materialne stroške, dohodnino, prispevke. 

Kaj pa bilance?

Bilance se avtomatsko generirajo. Poleg analitične bilance je predpripravljena bilanca stanja BS in uspeha IPI, ter obračun davka od dobička DDPO, DDD.  

En vnos samodejno knjiži v davčno in glavno knjigo:

Naslovi slik so navodilo

01_glavna_knjiga_primer_knjizenja_prejetih_racunov.jpg 02_poklicemo_davcno_knjigo_prejetih_racunov.jpg 03_prejeti_racun_je_avtomatsko_poknjizen_v_glavno.jpg 04_glavna_knjiga_primer_knjizenja_izdanih_racunov.jpg 05_poklicemo_davcno_knjigo_izdanih_racunov.jpg 06_izdani_racun_je_avtomatsko_poknjizen_v_glavno_knjigo.jpg 07_PREDOGLED_NA_EKRANU_izpis_DDV_O_obrazca.jpg 09_Prihodki_odhodki_graf.jpg 10_analiticna_bilanca_graf.jpg 11_Skeniranje_in_prilaganje_prejetih_racunov.jpg

Galerija video posnetkov:

Knjiženje prejetega računa od novega dobavitelja s pomočjo AJPES baze (samodejni točen naziv/naslov stranke in TRR) najprej v davčno knjigo in nato prenos v glavno knjigo.

Sočasno knjiženje v glavno in davčno knjigo, podatke o novi stranki pridobimo z AJPES-a.

Zadnje e-novice

Nove dnevnice za 2023 za Slovenijo

S 1. januarjem se povišajo neobdavčeni zneski dnevnic za Slovenijo po davčni uredbi.

Če ste zavezani kolektivnim pogodbam se morate posebej pozanimati, če se je za vas kaj spremenilo.

Nove vrednosti vpišete v programu POTNI NALOGI pod Vzdrževanje – Globalne nastavitve.

Polna dnevnica: 27,81 EUR

Polovična dnevnica: 13,88 EUR

Četrtinska dnevnica: 9.69 EUR

Če vnašate potne stroške še za leto 2022, potem to naredite šele potem, ko ste obračunali vse naloge za leto 2022 !

 

Višji znesek za prehrano na delu

V Uradnem listu RS, št. 113/2022 so bile objavljene spremembe o davčni
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Od vključno 1. septembra 2022 dalje bo najvišji neobdavčeni znesek za prehrano 7,96 EUR (prej 6,12 EUR). Za delojemalce, ki so prisotni deset ali več ur, pa se za ta dan znesek povračila stroškov za prehrano lahko neobdavčeno poveča za največ 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro (prej 0,76 EUR).

Višje kilometrine in prevoz na delo s 1.7.2022

VIŠJI NEOBDAVČEN ZNESEK ZA PREVOZ NA DELO IN Z DELA TER PREVOZA NA SLUŽBENIH POTOVANJIH

S spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja bodo s 1. julijem 2022 začeli veljati višji neobdavčeni zneski za prevoz na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih (Uradni list 87/2022, z dne 24. 6. 2022).

Po novem bo tako najvišji znesek prevoza na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, povišal iz sedanjih 0,18 EUR na 0,21 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu.

Dodatno pa se bo povišal tudi strošek prevoza na službenih potovanjih, če delavec uporablja lastno prevozno sredstvo, in sicer iz sedanjih 0,37 EUR na 0,43 EUR za vsak polni kilometer.

Novi, višji neobdavčeni zneski prevoza na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih se začnejo uporabljati za prevoz od vključno 1. julija 2022 dalje.

Pri tem pa poudarjamo, da se spreminja davčni vidik povračila stroškov prevoza, ne pa tudi delovnopravni vidik, zaradi česar ni nujno, da bo sprememba zadevala vse delodajalce oziroma delavce. Potrebno je pogledati še spremembe pri kolektivnih pogodbah, kjer te nadomeščajo davčno uredbo.

 

V programu POTNI NALOGI si novo kilometrino vpišite pod: Šifranti – Kilometrine

Odbitek DDV po datumu opravljene storitve/datumu dobave

Z 20.januarjem 2022 dalje se lahko vstopni DDV odbija že v obdobju opravljene storitve oz. dobave blaga.

(popravek ZDDV-1M, 19.člen, popravljen je 6.odstavek 67.člena ZDDV)

Primer: 5.maja dobimo prejeti račun za opravljeno storitev, ki je bila opravljena 30.4. (DOS/DOB), po starem smo si DDV odbijali v 5.mesecu, po novem pa lahko že v 4.

Kaj prinaša ta novost glede knjiženja?

Če ste vhodni DDV za te primere knjižili na prehodne konte, to sedaj ni več potrebno, ker se obdobje odbitka ujema z obdobjem DOS/DOB.

Kontokartica za odbitni DDV se po novem ujema z davčno knjigo, če gledamo po mesecih.

Prodaja na daljavo - spremembe 1.7.2021

S 1. julijem 2021 se spreminja način izdaje računov za končne potrošnike v državah evropske unije. Če podjetje preseže letni prag 10.000 EUR t.im. prodaje na daljavo, je potrebno po novem registrirati za VEM-OSS sistem. DDV se potem obračunava po stopnjah veljavnih v posameznih državah članicah. DDV po posameznih državah se odda in plača po novih obrazcih VEM-OSS preko edavkov.

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/e_trgovanje/

https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12047/Posebne_ureditve_VEM_OSS_-_neunijska_unijska_in_uvozna_ureditev

https://www.youtube.com/watch?v=Ud3om4iCLwo

 

Iskalnik